Powrót do listy

Ignacy Koszko


Koszko

Ignacy

Antoni

00.00.1887

Luchowicze

lepelski

Białoruś

Biełyj Klon

lepelski

witebska

Polak

niepełne podstawowe

chłop

Areszt

19.09.1937

Wyrok

11.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

12.10.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego