Powrót do listy

Antoni Krajewski


Krajewski

Antoni

Paweł

00.00.1886

Warszawa

Moskwa

Polak

niższe

członek biura międzynarodowej komisji kontrolnej

członek WKP(b)

Areszt

26.05.1937

Wyrok

20.09.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

szpiegowska działalność terrorystyczna

Śmierć

20.09.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

04.05.1955

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie