Powrót do listy

Jan Krajewski


Krajewski

Jan

Jakub

00.00.1901

Poniuchowka

liniecki

winnicka

Szadrino

czeremchowski

irkucka

Polak

małopiśmienny

bezpartyjny

Areszt

24.02.1938

Wyrok

04.03.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-7, 58-9, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

13.03.1938

Irkuck

Rehabilitacja

18.10.1956

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\4457