Powrót do listy

Wiktor Krasowski


Krasowski

Wiktor

Jan

00.00.1903

Dwińsk

Moskwa

Polak

wyższe

członek WKP(b)

Areszt

17.07.1938

Wyrok

04.03.1939

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

szpiegostwo i udział w kontrrewolucyjnej organizacji terrorystycznej

Śmierć

04.03.1939

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

06.10.1956

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie