Powrót do listy

Mikołaj Krasowski


Krasowski

Mikołaj

Piotr

00.00.1878

kijowska

Szatunowo

zalesowski

Polak

Areszt

18.12.1937

Wyrok

03.02.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 6, 7, 11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.02.1938

Barnauł

Rehabilitacja

13.09.1957

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego