Powrót do listy

Stanisław Kraczkowski


Kraczkowski

Stanisław

Jan

00.00.1896

Grebło

borysowski

mińska

Grebło

borysowski

mińska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

00.09.1937

Wyrok

11.10.1937

trójka

art. 69, art. 72, 74 kk BSRR - członek grupy kontrrewolucyjnej, szkodnictwo, antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

23.10.1937

Rehabilitacja

27.12.1958

prezydium Mińskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\13855-s