Powrót do listy

Wit Krenc


Krenc

Wit

Józef

00.00.1895

Bijsk

Polak

Areszt

14.10.1937

Wyrok

01.07.1938

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

art. 58-1 "a", 7, 8, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

01.07.1938

Barnauł

Rehabilitacja

09.08.1957

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego