Powrót do listy

Felicja Kryżywiec


Kryżywiec

Felicja

Onufry

00.00.1900

Azuszeli

wiłkomierski

kowieńska

Tomsk

Polka

podstawowe

szwaczka

bezpartyjny

Areszt

04.12.1937

Wyrok

15.01.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

19.02.1938

Rehabilitacja

11.04.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego