Powrót do listy

Adam Bartułan


Bartułan

Adam

Aleksy

00.00.1898

Bolszyje Trukszi

witebska

Dobrinka

czanowski

nowosybirska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

19.01.1938

Wyrok

10.02.1938

Komisja NKWD i Prokurator ZSRR

organizacja szpiegowsko-dywersyjna (art. 58-2-11 kk RFSRR)

rozstrzelanie

Śmierć

04.03.1938

Rehabilitacja

23.08.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego