Powrót do listy

Aleksander Kruglanin


Kruglanin

Aleksander

Józef

00.00.1894

N. Zapole

behomelski

Białoruś

N. Zapole

behomelski

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

16.06.1938

Wyrok

05.08.1939

Kolegium Specjalne

art. 68 kk BSRR - dezercja z RKKA, przemyt

5 lat ITŁ

Łagier

Kadyczan

Śmierć

30.04.1941

Kadyczan

Rehabilitacja

13.10.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego