Powrót do listy

Stefan Królikowski


Królikowski

Stefan

Aleksander

00.00.1881

Warszawa

Moskwa

Polak

niższe

emeryt

członek WKP(b)

Areszt

11.05.1937

Wyrok

21.08.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja POW

Śmierć

21.08.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

29.04.1955

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie