Powrót do listy

Sidor Kryżanowski


Kryżanowski

Sidor

Piotr

00.00.1893

dwiński

witebska

Tomsk

Polak

podstawowe

bezpartyjny

Areszt

13.07.1938

Wyrok

19.10.1938

kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna organizacja powstańcza

rozstrzelanie

Śmierć

25.10.1938

Rehabilitacja

04.03.1960

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego