Powrót do listy

Józef Barczyński


Barczyński

Józef

Włodzimierz

00.00.1904

Tbilisi

Osipowiczi

mohylewska

Polak

podstawowe

kolej

Osipowicze

Areszt

21.11.1937

Wyrok

23.12.1937

organ sądowy

art. 68, 76 - szpiegostwo, udział w kotrrewolucyjnej organizacji kułackiej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.01.1938

Rehabilitacja

17.12.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\4631-SN