Powrót do listy

Jan Kubiński


Kubiński

Jan

Mikołaj

00.00.1885

Polska

Chabarowsk

Kraj Dalekowschodni

Polak

odlewnik

Areszt

16.02.1938

Wyrok

18.07.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

10.08.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

23.06.1958

Trybunał Wojskowy Dalekowschodniego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-81556