Powrót do listy

Paweł Kuźmienok


Kuźmienok

Paweł

Antoni

00.00.1923

Skoworodino

witebska

Asino

asinowski

tomska

Polak

podstawowe

Fotograf

bezpartyjny

Areszt

04.08.1937

Wyrok

26.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

09.11.1938

Rehabilitacja

00.12.1960

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego