Powrót do listy

Wiktor Kukian


Kukian

Wiktor

Karol

00.00.1883

Krasnosalcy

lubelska

Karymskaja

karymski

czytyjska

Polak

zwrotnicowy

Areszt

13.01.1938

Wyrok

05.03.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-1a kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

09.07.1938

Rehabilitacja

28.03.1990

Prokuratura Wojskowa Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Czytyjskiego