Powrót do listy

Antoni Kulikowski


Kulikowski

Antoni

Mikołaj

00.00.1891

Samoklińskoje

lubartowski

lubelska

Kronsztadt

leningradzka

Polak

bezpartyjny

Areszt

17.09.1937

Wyrok

09.11.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 19-58-8 kk RFSRR

Śmierć

15.11.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938