Powrót do listy

Stefan Kulikowski


Kulikowski

Stefan

Eugeniusz

00.00.1886

Dubowoje

orszański

witebska

Orsza

orszański

witebska

Polak

podstawowe

majster

Areszt

07.02.1938

Wyrok

16.04.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-10 kk RFSRR - antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.05.1938

Rehabilitacja

09.10.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego