Powrót do listy

Franciszek Kulwanocki


Kulwanocki

Franciszek

Józef

00.00.1919

Żabiczi

wileńska

Polak

czerwonoarmista

bezpartyjny

Areszt

09.02.1938

Wyrok

09.04.1938

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58-10, 11

rozstrzelanie

Śmierć

14.04.1938

Rehabilitacja

25.07.1958

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\14677-s