Powrót do listy

Józef Kulczyński


Kulczyński

Józef

Michał

00.00.1875

Gorczicznoje

kamieniecko-podolska

Szadrino

czeremchowski

irkucka

Polak

małopiśmienny

dozorca

bezpartyjny

Areszt

27.12.1937

Wyrok

16.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1 "a" kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

26.03.1938

Irkuck

Rehabilitacja

23.01.1959

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\9583