Powrót do listy

Teodor Kunda


Kunda

Teodor

Onufry

00.00.1885

Buzuny

prużański

grodzieńska

Orzeł

Polak

niższe

maszynista

Orzeł

wykluczony z WKP(b) 1937

Areszt

20.10.1937

Wyrok

25.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

działalność wywrotowa i agitacja antysowiecka

Śmierć

03.12.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

09.07.1966

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie