Powrót do listy

Jan Kunicki


Kunicki

Jan

Aleksy

00.00.1918

tomska

Ułus-Taraba

kytmanowski

Polak

członek kołchozu

Areszt

01.02.1938

Wyrok

09.07.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-6, 9, 11

10 lat

Śmierć

08.11.1943

Rehabilitacja

19.08.1958

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego