Powrót do listy

Józef Kupczyk


Kupczyk

Józef

Kazimierz

00.00.1893

Warszawa

omska

Polak

krawiec

Areszt

16.01.1938

Wyrok

20.02.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-4-6-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

04.03.1938

Rehabilitacja

19.08.1958

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-7008