Powrót do listy

Leonid Kurgański


Kurgański

Leonid

Andrzej

00.00.1907

Zamość

słonimski

grodzieńska

Wieszniaki

moskiewska

Polak

średnie

inwalida

Wieszniaki

bezpartyjny

Areszt

28.08.1937

Wyrok

05.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

agitacja kontrrewolucyjna, przechowywanie literatury trockistowskiej

Śmierć

23.11.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

05.10.1961

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie