Powrót do listy

Feliks Kurdybanowski


Kurdybanowski

Feliks

Ludwik

00.00.1894

Kijów

kijowska

Czita

Polak

rewizor

Areszt

21.12.1937

Wyrok

13.06.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-1a kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

09.07.1938

Rehabilitacja

20.12.1989

Prokuratura Obwodu Czytyjskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Czytyjskiego