Powrót do listy

Laurenty Kurzy


Kurzy

Laurenty

Paweł

00.00.1904

Mackowcy

proskurowski

kamieniecko-podolska

Charbatowo

kaczugski

irkucka

Polak

piśmienny

bezpartyjny

Areszt

23.03.1938

Wyrok

03.07.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-2, 58-9, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

08.07.1938

Irkuck

Rehabilitacja

11.01.1957

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5088