Powrót do listy

Stanisław Kurowski


Kurowski

Stanisław

Piotr

00.00.1895

Marchlewskoje

kijowska

Marchlewskoje

kijowska

Polak

małopiśmienny

rolnik

bezpartyjny

Areszt

18.02.1938

Wyrok

02.03.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

propaganda kontrrewolucyjna wśród więźniów

Śmierć

08.03.1938

Butowo

Rehabilitacja

27.10.1990

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski