Powrót do listy

Stefan Kusowski


Kusowski

Stefan

Józef

00.00.1906

Wilkowyje

warszawska

omska

Polak

małopiśmienny

dozorca

Areszt

29.07.1937

Wyrok

05.11.1937

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.11.1937

Omsk

Rehabilitacja

27.05.1989

Prokuratura Obwodu Omskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-9862