Powrót do listy

Stanisław Kuś


Kuś

Stanisław

Jan

00.00.1888

Austria

Barnauł

Polak

Areszt

18.10.1937

Wyrok

05.01.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

17.01.1938

Barnauł

Rehabilitacja

25.02.1958

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego