Powrót do listy

Franciszek Kucharski


Kucharski

Franciszek

Paweł

00.00.1894

Koszelewka

kijowska

Pinduszi

miedwieżegorski

Karelska ASRR

Polak

kowal

bezpartyjny

Areszt

23.11.1937

Wyrok

13.01.1938

NKWD ZSRR

art. 58-6

rozstrzelany

Śmierć

21.01.1938

Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Rehabilitacja

06.03.1961

Trybunał Wojskowy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia