Powrót do listy

Olga Kuczyńska


Kuczyńska

Olga

Michał

borysowski

Witebsk

witebski

witebska

Polka

maszynistka

Areszt

00.00.1937

Wyrok

20.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

członek organizacji kontrrewolucyjnej, działalność antysowiecka

najwyższy wymiar kary

Śmierć

26.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

07.10.1964

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\13008-P