Powrót do listy

Bronisław Kuczyński


Kuczyński

Bronisław

Stanisław

00.00.1918

dniepropietrowska

Stalinsk

Polak

Areszt

00.00.1937

Wyrok

07.05.1938

trójka przy UNKWD Dalstroju

kontrrewolucyjna organizacja powstańcza

Śmierć

05.06.1938

Rehabilitacja

00.04.1970

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Magadańskiego