Powrót do listy

Grzegorz Ławrynowicz


Ławrynowicz

Grzegorz

Ignacy

00.00.1887

Szipy

dziśnieński

wileńska

Bigosowo

drysieński

witebska

Polak

podstawowe

brygadzista

Bigosowo

członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt

20.08.1937

Wyrok

07.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 69, art. 72a kk BSRR - kontakty z obywatelami polskimi

najwyższy wymiar kary

Śmierć

11.01.1938

Rehabilitacja

29.10.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7545-P