Powrót do listy

Michał Ławrynowicz


Ławrynowicz

Michał

Jegor

00.00.1891

Straczany

święciański

wileńska

Polak

brygadzista

bezpartyjny

Areszt

22.12.1937

Wyrok

12.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-9-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci, tom 8 (w przygotowaniu)