Powrót do listy

Jan Łagojski


Łagojski

Jan

Leon

00.00.1896

M. Lipniki

tołoczyński

witebska

M. Lipniki

tołoczyński

witebska

Polak

średnie

kierownik

Orsza

Areszt

17.02.1938

Wyrok

15.05.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-10 kk RFSRR - antysowiecka agitacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.07.1938

Rehabilitacja

07.08.1959

Sąd Najwyższy BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8362-P