Powrót do listy

Paweł Łajeczko


Łajeczko

Paweł

Józef

00.00.1879

Runejki

wołkowyski

grodzieńska

Malinowka

tugański

tomska

Polak

podstawowe

bezpartyjny

Areszt

11.07.1938

Wyrok

19.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

25.10.1938

Rehabilitacja

10.11.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego