Powrót do listy

Antoni Łazarewicz


Łazarewicz

Antoni

Klemens

00.00.1882

Nieśwież

mińska

Słuck

słucki

mińska

Polak

podstawowe

zdun

Areszt

13.08.1938

Wyrok

14.11.1938

trójka

art. 64, 68, 24-71 kk BSRR - członek POW, szpiegostwo

8 lat ITŁ

Łagier

Unżłag

gorkowska

Śmierć

26.02.1942

Unżłag

Rehabilitacja

29.01.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\13769-s