Powrót do listy

Jan Łazarewicz


Łazarewicz

Jan

Stanisław

00.00.1910

Łucziszcze

lepelski

witebska

Smolarnia

lepelski

witebska

Polak

niepełne podstawowe

cieśla

Areszt

06.12.1937

Wyrok

03.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

26.05.1960

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\6160-p