Powrót do listy

Andrzej Łapiński


Łapiński

Andrzej

Stanisław

00.00.1885

kurlandzka

Tomsk

Polak

podstawowe

robotnik

Tomsk

bezpartyjny

Areszt

31.01.1938

Wyrok

25.03.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

04.04.1938

Rehabilitacja

00.06.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego