Powrót do listy

Stefan Łapiński


Łapiński

Stefan

Stefan

00.00.1909

Sudiłowicze

uszacki

Białoruś

Ostrow

uszacki

witebska

Polak

niepełne podstawowe

magazynier

Areszt

03.12.1937

Wyrok

03.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 76 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

19.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

29.09.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego