Powrót do listy

Michał Łasski


Łasski

Michał

Jan

00.00.1878

Niedbajły

witebski

Witebsk

witebski

witebska

Polak

szwajcar

Areszt

02.07.1938

Wyrok

15.11.1938

trójka

art. 68, art. 72, 76 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.11.1938

Rehabilitacja

01.06.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8137-P