Powrót do listy

Kazimierz Lauer


Lauer

Kazimierz

Bernard

00.00.1894

Warszawa

Moskwa

Polak

inżynier

członek WKP(b) (były członek SDKPiL)

Areszt

02.09.1937

Wyrok

11.12.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

członek kontrrewolucyjnej szpiegowskiej dywersyjno-terrorystycznej organizacji

Śmierć

11.12.1937

Kommunarka

Rehabilitacja

00.07.1956

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Kommunarka