Powrót do listy

Longin Lewandowski


Lewandowski

Longin

Ignacy

00.00.1893

Marianowka

nowogródzko-wołyński

żytomierska

Tajszet

irkucka

Polak

małopiśmienny

robotnik

tajszecki

bezpartyjny

Areszt

06.11.1937

Wyrok

06.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1 "a" kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

19.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

31.01.1958

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\6050