Powrót do listy

Michał Lewacha


Lewacha

Michał

Piotr

00.00.1886

Lideża

konecki

radomska

Polska

Wierszinino

bochański

irkucka

Polak

małopiśmienny

kołchoźnik

bochański

bezpartyjny

Areszt

03.11.1937

Wyrok

06.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. art. 58-1 "a". 58-2, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

19.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

25.11.1957

Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5724