Powrót do listy

Józef Lewicki


Lewicki

Józef

Protazy

00.00.1873

Sieliszcza

berezyński

mińska

Sieliszcze

biereziński

mińska

Polak

analfabeta

chłop

Areszt

28.02.1938

Wyrok

13.07.1938

organ sądowy

art. 72 a kk BSRR - antysowiecka agitacja

8 lat ITŁ, 5 lat pozbawienia praw

Łagier

Karłag

karagandyjska

Śmierć

13.03.1942

Karłag

Rehabilitacja

13.07.1993

prezydium Mińskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\35263-s