Powrót do listy

Mikołaj Lewicki


Lewicki

Mikołaj

Ferdynand

00.00.1898

Dniepropietrowsk

Ukraina

Czeremchowo

irkucka

Polak

bezpartyjny

Areszt

13.09.1937

Wyrok

16.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1 "a" kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

26.03.1938

Irkuck

Rehabilitacja

18.04.1958

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\6925