Powrót do listy

Jan Lewkowski


Lewkowski

Jan

Jan

00.00.1880

Lewkowicze

słowienczański

żytomierska

Kitoj

usolski

irkucka

Polak

małopiśmienny

robotnik

Kitojsk

bezpartyjny

Areszt

17.03.1938

Wyrok

05.09.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. art. 58-1 "a", 58-8, 58-10, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

11.10.1938

Irkuck

Rehabilitacja

20.09.1957

Trybunał Wojskowy Woroneskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5574