Powrót do listy

Jan Lejkowski


Lejkowski

Jan

Grzegorz

00.00.1888

Izbiszcze

puchowicki

Białoruś

Osipowiczi

osipowicki

mohylewska

Polak

podstawowe

robotnik

Osipowiczi

Areszt

21.06.1938

Wyrok

11.10.1938

trójka

art. 68 - agent Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

29.10.1938

Rehabilitacja

14.07.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\3981