Powrót do listy

Mikołaj Lemański


Lemański

Mikołaj

Józef

00.00.1880

Orsza

Białoruś

Orsza

orszański

witebska

Polak

podstawowe

członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt

15.12.1937

Wyrok

19.03.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-6-7 kk RFSRR - agent polskich organów wywiadowczych

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.04.1938

Orsza

Rehabilitacja

11.10.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\11181-p