Powrót do listy

Jefim Lenartowicz


Lenartowicz

Jefim

Jan

00.00.1883

Popowka

czasznicki

Białoruś

Nowy Borysów

mińska

Polak

niepełne podstawowe

pakowacz

Areszt

26.04.1938

Wyrok

21.09.1938

trójka

art. 64, 68, art. 72 kk BSRR - działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

01.10.1938

Rehabilitacja

03.07.1962

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\17737-s